•  

   W 1554 r. Zofia z Mrokowa Nadarzyńska, żona Walentego, kasztelana wiskiego, zakłada w Nadarzynie szpital i szkołę – tak brzmi pierwsza wzmianka o szkole w Nadarzynie w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Była to szkoła parafialna.

   1932 r. - kierownik siedmioletniej powszechnej szkoły podstawowej –Tomasz Kalbarczyk sprowadza do Nadarzyna drewniany budynek garnizonowy. Zostaje on rozbudowany 
   i odtąd staje się siedzibą szkoły. Jest w nim sześć sal lekcyjnych oraz mieszkanie kierownika.

    

   1939 – 1945 – szkołę zajmują Niemcy, lekcje odbywają się potajemnie w organistówce przy kościele oraz w warsztacie stolarskim w rynku.

   1961 – 1965 budowa nowej szkoły ze składek społecznych dzięki staraniom nauczycieli Sitarskich.

   styczeń 1966 – oddanie nowej szkoły do użytku.

   10 października 1976 r. – szkole zostaje nadane imię Witolda Doroszewskiego.

   1993 – 1995 – rozbudowa szkoły.


   1999 – 2001 – w budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum (reforma MENiS).

   21 czerwca 2000 r. – odchodzą ostatnie ósme klasy i pierwsze szóste wg nowej reformy MENiS.

   2006 – 2007 – rozbudowa szkoły – 6 sal dydaktycznych, hala sportowa 
   i zaplecze, boiska.