• DYREKTOR SZKOŁY
    mgr Justyna Witalewska 

     

     

    ZASTĘPCA DYREKTORA         ZASTĘPCA DYREKTORA         ZASTĘPCA DYREKTORA
     mgr Kamila Chrobak       mgr Małgorzata Truszkowska      mgr Aneta Kornatowska

      

    przyjmują po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły