•  

   

   

   

  "Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

  przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje;

  łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."

  – Pino Pellegrino

   

  Skład samorządu:

  Kaja Rostkowska kl. VA,

  Jakub Czyż kl. VD,

  Adam Boniecki kl. VA

  Opiekunowie:

  p. Edyta Biernacka, p. Katarzyna Marczewska, p. Paweł Milankiewicz, p. Małgorzata Nowak

   

  Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów poprzez działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

  Samorząd uczniowski działa w następujących obszarach:

  • Zbieramy plastikowe nakrętki dla Oskara :)
  • Uczestniczymy w charytatywnych akcjach – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Pomagamy zwierzętom w schroniskach
  • Organizujemy zabawę andrzejową oraz pocztę walentynkową
  • Bawimy się podczas noworocznej loterii fantowej
  • Uczestniczymy w uroczystościach szkolnych
  • Bierzemy uzdiał w akcji „Góra Grosza”