• PEDAGOG SZKOLNY
     

    mgr Monika Dołęga

     

     

    PSYCHOLOG SZKOLNY 
     

    mgr Agnieszka Maciejewska

    mgr Julita van- den Linder


     

     

     

    Pedagog

    Monika Dołęga

     

     

    Psycholog

    Agnieszka Maciejewska

     

    Psycholog

    Julita van der Linden

     

    Poniedziaƚek

     

     

     

    7.30 – 9.30

    10.30 – 14.30

     

    11.30 – 15.30

    12.45-13.30 TUS

    14.45-15.30 TUS

     

    9.30 – 13.30

     

    Wtorek

     

     

     

    7.30 – 13.30

     

    10.30 – 17.00

    14.45-15.30 TUS

     

    10.30 – 14.30

     

    Środa

     

     

     

    10.30 – 15.30

     

    8. 00 – 12.00

     

    10.30 – 14.30

     

    Czwartek

     

     

     

    7.30 – 12.30

     

    8.00 – 13.00

     

    11.00 – 17.00

     

    Piątek

     

     

     

    7.15 – 12.15

     

    7.15 – 11.45

     

    11.30 – 15.30


    Zapraszają uczniów oraz rodziców na rozmowy, porady, konsultacje. Uczniom proponują pomoc pedagogiczno-psychologiczną oraz doradztwo ułatwiające rozwiązywanie przeżywanych trudności emocjonalnych i dydaktycznych. Rodzicom proponują wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, oferują pomoc w doborze działań o charakterze wychowawczym. Zapewniają dyskrecję i życzliwość.

   • Narkotykom, dopalaczom mówimy- NIE!

   •  Rodzicu zwróć uwagę!

     

    Gdy dziecko, które chodzi do szkoły i dorasta:

     

    • stroni od kolegów, nie ma przyjaciół, nie wykazuje żadnych zainteresowań
    • brak mu wiary w swoje umiejętności i możliwości
    • miewa zbyt często zmienne nastroje i humory
    • jest nadmiernie opryskliwe, agresywne, wulgarne

     

    istnieje duże ryzyko, że nie będzie w stanie oprzeć się narkotykom. 

     

    Rodzicu!

     

    • Pamiętaj, że najlepszą ochroną młodego człowieka przed uzależnieniami jest bliski z nim kontakt
    • Naucz dziecko mówić NIE - wytłumacz mu, że oznaką dojrzałości i mądrości jest właśnie nieuleganie namowom rówieśników
    • Poszerz swoją wiedzę na temat narkotyków - łatwiej przekonasz dziecko o ich szkodliwości używając rzeczowych argumentów. Powinieneś także nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zażywanie, by w porę zareagować oraz wiedzieć, gdzie znaleźć pomoc dla siebie i dla dziecka, kiedy pojawi się problem.

     

    Sygnały ostrzegawcze: 

    -        gdy dziecko niespodziewanie zmienia lub poszerza grono znajomych 

    -        nagle zbyt często wychodzi z domu 

    -        bardzo nieregularnie jada 

    -        ma zwiększone zapotrzebowanie na pieniądze 

    -        ogarnia go apatia lub senność o dziwnych porach dnia 

    -        ma w swoich rzeczach jakieś małe pudełeczka, torebki foliowe z białym proszkiem, szklane, plastikowe słomki, itp. 

     

    • Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko bierze środki odurzające, nie ulegaj emocjom- ostudź nerwy, nie urządzaj dziecku awantur. Skup się na tym, by uświadomić mu na co się naraża. Dobrze przygotuj się do tej rozmowy, dzięki temu wydasz się bardziej wiarygodny i przekonujący.
    • Jeśli Twoje dziecko zostanie złapane na posiadaniu narkotyków, zostanie oskarżone o złamanie prawa i wprowadzone do akt policji. Jeśli jest w wieku między 10 a 17 rokiem życia, może stanąć przed sądem dla nieletnich.
    • Jeśli wiesz, że Twoje dziecko dzieli się ze znajomymi narkotykami w Twoim domu i nic z tym nie robisz, popełniasz przestępstwo 

     

    Rodzicu! Nie jesteś sam. Pomoc oferuje Ci:

     

    •  Ogólnopolski Narkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990, czynny codziennie od 16 do 21, połączenie płatne 0,35 zł. Ma on w nazwie narkotyki, ale można dzwonić w sprawach związanych z dopalaczami, bo działają tak samo.
    •  Państwowa Inspekcja Sanitarna - bezpłatna infolinia 800 060 800.
    •  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszkowie tel. 22 758- 68- 29, 

    a także punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie. 

    Konsultacje udzielane są we wtorki w godz. 16.00 - 18.00 

    Plac Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda) 

    Tel. (22) 729 82 74 Pomoc udzielana jest bezpłatnie ! 

    Rozpoznawanie i profilaktyka uzależnień wśród uczniów

     

    •  Niektóre fakty i mity odnośnie narkotyków i dopalaczy

     

    Mit MARIHUANA JEST LEKKIM NARKOTYKIEM I NIE UZALEŻNIA

    Marihuana zawiera ok. 10% tetrahydrocanabinolu, aktywnego składnika działającego na komórki mózgu. Stężenie takie zdolne jest wpływać na mózg, szczególnie człowieka dojrzewającego. Z całą pewnością uzależnia, bo osobom, które palą marihuanę, trudno jest już po paru miesiącach z niej zrezygnować.

     

    Mit WYSTARCZY PRZESTAĆ BRAĆ I PRZESTAJE SIĘ BYĆ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ 

    Uzależnienie to nie tylko branie narkotyków, ale i pewne zachowania czy styl życia z tym związany, dlatego dobrze by było gdyby uzależniony przez jakiś czas uczęszczał na terapię lub przebywał w ośrodku, gdzie uczy się radzenia sobie z problemami i własnymi uczuciami.

     

    Fakt KAŻDY NARKOMAN WZIĄŁ KIEDYŚ PIERWSZY RAZ MÓWIĄC, ŻE NIC SIĘ NIE STANIE!

     

    Fakt WYPALENIE JEDNEGO JOINTA SZKODZI PŁUCOM TAK JAK MNIEJ WIĘCEJ WYPALENIE 2,5 PAPIEROSA Z TYTONIU 

     

    •  Cechy działania dopalaczy 

    Dopalacze zaburzają kilka układów, działają bardzo szybko i intensywnie, ale krócej od narkotyków. Są obserwowane nawroty.

     

    •  Zachowania ryzykowne (czynniki ryzyka) zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów to: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, dopalaczy, zachowania agresywne i przestępcze, porzucenie nauki szkolnej, ucieczki z domu
    •   Czynniki chroniące, zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka to: przede wszystkim silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy.
    • Strategie profilaktyczne: 
    1. Informacyjna- dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych
    2. Edukacyjna- pomoc w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych
    3. Alternatywna- stwarzanie możliwości angażowania się w działalność pozytywną
    4. Interwencyjna- pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych 

     

    •  Uzależnienie- kiedy możemy o nim mówić? 

    Mówimy o nim wówczas, kiedy w ciągu ostatniego roku wystąpiło łącznie co najmniej 3 objawy: 

    1. Silne pragnienie przyjmowania substancji lub poczucie przymusu jej przyjmowania
    2. Trudności w kontrolowaniu przyjmowania substancji
    3. Występowanie zespołu abstynencyjnego- fizjologiczne objawy stanu odstawienia
    4. Podwyższenie poziomu tolerancji przyjmowanej substancji
    5. Narastające zaniedbywanie np. zainteresowań
    6. Przyjmowanie substancji mimo wiedzy o jej szkodliwych następstwach 

     

    •  Symptomy zmian w zachowaniu ucznia, sugerujące zażywanie środków psychoaktywnych: unikanie kontaktu z rodziną, zaniedbywanie nauki szkolnej, znaczące zmiany w sferze emocjonalnej, poznawczej i fizycznej, akcesoria narkotykowe: kadzidełka, fifki, opalone sreberko; używanie slangu narkotykowego, zmiana towarzystwa, ale dziecko nie przyprowadza znajomych do domu 

     

    •  Niechemiczne sposoby rozpoznawania działania narkotyków i dopalaczy Przy normalnej reakcji źrenicy na światło średnica źrenicy wynosi 4-6 mm. Po zażyciu np. marihuany źrenica jest rozszerzona, występuje opóźniona reakcja oka na światło. Szałwia meksykańska- źrenica mocno zwężona, opadanie powiek.

     

    Opracowanie na podstawie materiałów ze szkolenia prowadzonego przez p. Joannę Nowak- psychologa ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Abeon” w Siedlcach.

     

     Małgorzata Truszkowska- pedagog w SP w Nadarzynie

     

    Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronach: 

     

    www.saferinternet.pl

    www.wylogujsie.org

    www.narkomania.org.pl