• Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

    • Przewodniczący : p. Dawid Koper
     Wiceprzewodnicząca  : p. Magdalena Suska
     Sekretarz : p. Paulina Asendrych- Chałupka
     Skarbnik : p. Adam Słowik
     Członek : p. Paulina Adamiec

                   

     Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     wynosi 50,00 zł /od ucznia

      

     BARDZO PROSZĘ PAMIĘTAĆ PRZY WPŁATACH NA KONTO O WPISYWANIU

     IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ KLASY

     Opłaty można uiszczać:
      

     • wpłacając na konto Rady Rodziców:
       

      Bank Spółdzielczy Tarczyn

      Oddział w Nadarzynie

      ul. Mszczonowska 7B

      05 – 830 Nadarzyn

      NUMER KONTA:

      • konto główne Rady Rodziców:

     42 8008 0008 2008 0090 1541 0001

     • wpłaty tytułem świetlicy:

     15 8008 0008 2008 0090 1541 0002

     • u skarbników klasowych
     • kontakt: rr@nadarzyn.com.pl