• Ogólna informacja: Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie została przyjęta na listę kandydatów do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

    Został powołany Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w skład którego weszły następujące osoby: p. Małgorzata Nowak, p. Marzena Borowska, p.  Katarzyna Marczewska, p. Edyta Rutecka, p. Katarzyna Ciećwierz, p. Bożena Grzyb, p. Jadwiga Żyta, p.  Edyta Sych, p. Michał Piętka oraz uczniowie: Julia Tartas, Maja Kobacka, Patryk Nogaś, Bartek Lorek. Koordynatorem zespołu została p. Marzena Nowicka-Prusakiewicz.

    We współczesnym świecie istnieje potrzeba zwiększenia udziału uczniów na rzecz zdrowia społeczeństwa. Przeprowadzona diagnoza wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły wykazała, że 80 % popiera przystąpienie SP w Nadarzynie do Programu Szkoła Promująca Zdrowie, który ma za zadanie systematycznie i planowo tworzyć środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Po przeprowadzonej diagnozie środowiska wybrano trzy obszary, które będą realizowane w ramach programu:

    1. Zdrowie i aktywność fizyczna.
    2. Zdrowe odżywianie.
    3. Atmosfera i relacje międzyludzkie.